Details opdracht


Vorige  Volgende

Referentienummer: 000882
 
Opdracht: Creatief studio- portret vakfotograaf
 
Sluitingsdatum: 2013-10-10 23:55
 
Status: gesloten
 
Vakgebied: Grafisch en multimedia
 
Provincie: Gelderland
 
Beschrijving:

Startdatum 25-10-2013
01-10-2014
0
0
2
12Maken van foto’s en fotoreportages in opdracht voor print- en digitale media. Zowel op locatie, binnen, als buiten als studio-opnamen of werken met studio opstellingen. Fotobewerken. Aanleveren van beeldmateriaal via specificaties in de provinciale beeldbank.
De kandidaat beschikt over goede communicatieve eigenschappen en is in staat om -op basis van briefing- zelfstandig te werken.De kandidaat kan meedenken en adviseren over nieuwe toepassingen van beeldmateriaal in digitale en printmedia.De kandidaat kan werken op basis van briefing. Indien nodig binnen beschikbaar binnen 4 uur. De kandidaat heeft zich gespecialiseerd op het terrein van portret- en studio fotografie.
Het CV dient - naast de invulling van de toelichtingen van de gevraagde wensen en eisen - in een aparte bijlage (maximaal 5 pagina's A4) te worden opgenomen. Dit CV dient louter ter verificatie van de gegeven antwoorden. Verwijzingen naar alleen het CV bij de beantwoording / toelichtingen op de eisen en wensen zal leiden tot uitsluiting. Het CV dient volledig in het Nederlands te zijn. Referenties die gevraagd zijn van eerdere relevante projecten/opdrachten, dienen te zijn voorzien van naam en telefoonnummer van de contactpersonen.
 
 
Tarief (inclusief alle kosten, exclusief BTW)
 
Minimaal: € 65,00
Maximaal: € 85,00
 
 
 
 
Inhoudelijke CV eisen
 
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij de beantwoording van alle wensen en eisen de antwoorden en beschrijvingen in het bijbehorende veld toelichting van het systeem/site in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV of alleen naar andere documenten bij de beantwoording/toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.
 
De kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding fotovakschool of fotoacademie, of een vergelijkbare opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut en het afstudeerjaar.
 
De kandidaat beschikt over 5 jaar aantoonbaar ervaring in het in opdracht werken voor een overheidsorganisatie. Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde ervaring in deze eis te voldoen.
 
De kandidaat heeft de laatste 2 jaar aantoonbaar gewerkt in portret- en studio fotografie in de vorm van portfolio op gevraagd werkterrein. Benoem van het gevraagde terrein tenminste twee voorbeelden. Geef daarbij aan waar (onder andere) gevraagde ervaring is opgedaan, met de naam van de opdrachtgevende organisatie.
 
De kandidaat is bedreven in zowel kleur alsmede zwart/wit fotografie dan wel bewerking naar zwart/wit. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Mocht u daartoe relevante opleidingen gevolgd hebben, benoem dan de naam van het opleidingsinstituut en het afstudeerjaar.
 
De kandidaat heeft ervaring met studio opnamen maken, danwel kunnen werken met studio-opstellingen. In portfolio een beschrijving van een opdracht waarin hiervan sprake is geweest. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.
 
De kandidaat heeft de beschikking (hoeft niet in eigendom) over een studio met studioapparatuur zonder meerkosten in rekening te brengen voor de provincie Gelderland. Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.
 
De kandidaat voegt hier een internet link toe. Deze link stuurt ons naar een portofolio online, waarin de fotograaf drie foto's zet (niet meer, niet minder!) De kandidaat selecteert zelf drie foto's uit het gevraagde specialisme waaruit het vakmanschap en eigen stijl van de kandidaat naar voren komt. Het mag dus niet een link zijn naar de algemene site
 
 
 
Inhoudelijke CV wensen
30 % De kandidaat is in staat om op basis van briefing zelfstandig te werken. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze wens voldoet.
20 % De kandidaat beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Wij verwachten hier een beschrijving van het proces. Hoe komt de kandidaat van een klantvraag naar die bijzondere foto? Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde competentie in deze wens te voldoen. Geef daarbij een referentie waar (onder andere) gevraagde ervaring is opgedaan, met de naam van de organisatie en de contactpersoon van deze organisatie (contact gegevens).
20 % De kandidaat kan mee denken en adviseren over nieuwe toepassingen beeldmateriaal in digitale en printmedia. Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde competentie in deze wens te voldoen. Geef daarbij een referentie waar (onder andere) gevraagde ervaring is opgedaan, met de naam van de organisatie en de contactpersoon van deze organisatie (contact gegevens).
30 % Snel kunnen werken op basis van briefing. Indien nodig binnen 4 uur. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze wens kunt voldoen.
 
 
Planning
27-09-2013 00:00 
03-10-2013 23:55
04-10-2013 23:59
10-10-2013 23:55
11-10-2013 00:00
25-10-2013 23:59

 

 
Type opdrachtgever: Provincie
 
Vorige Volgende Terug naar overzicht 
... disclaimer | contact | algemene voorwaarden